2554-09-12

กาแฟในประเทศไทย

วันนี้มาดูประวัติความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทยกันดีกว่าว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร มีต้นกำเนิดมาอย่างไร
กาแฟในเมืองไทยตามหลักฐานที่มีการบันทึก ทำให้เชื่อได้ว่ามีการเพาะปลูกกันมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งโดยนำเมล็ดพันธุ์หรือต้นกาแฟจากชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายหรือเข้ามารับราชการในสมัยนั้นและมีการปลูกกันในครั้งแรกในทางใต้ที่จังหวัดสงขลาและชุมพร ส่วนทางตะวันออกคือที่จังหวัดจันทบุรี แต่เนื่องจากรสชาติอมตะของกาแฟคือรสขมทำใหม่เป็นที่นิยมดื่มของคนในสมัยนั้น

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 พระองคด้มีการให้นำมาทดลองปลูกในพระบรมมหาราชวัง แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น ความสนใจดื่มกาแฟเริ่มมีมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และเพิ่มมากขึ้นจนถึง
ปัจจุบันในสมัยรัชกาล 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้โครงการหลวงและกรมวิชาการเกษตร ทำการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอาราบีก้าที่เหมาะสมมาทดลองปลูกทางภาคเหนือเพี่อทดแทนการปลูกฝิ่น จนปัจจุบันนี้กาแฟที่ปลูกในแถบบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเป็นกาแฟที่มีข้อและเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติและกลายเป็นผลผลิตส่งออกทีสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้อย่างดี

ส่วนทางภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกกาแฟเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ก็เริ่มปลูกกาแฟกันมากขึ้น กาแฟที่ปลูกเป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าซึ่งก็ให้ผลดีสำหรับพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยและมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้แข็งแรง มีความต้านทานไรคสูงและให้ผลผลิตที่ดี จนผลผลิตในปัจจุบันก็ทำรายได้ให้กับผู้ปลูกไม่แพ้ผู้ปลูกทางภาคเหนือ

ปัจจุบันมีร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายทั้งในกรุงเทพฯและในต่างจังหวัด เชื่อกันว่าร้านกาแฟร้านแรกที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ น่าจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยมีชื่อว่า “นรสิงห์” และหลังจากนั้นก็มีร้านกาแฟเกิดขึ้นอีกหลายร้าน ในจำนวนร้านกาแฟที่เกิดขี้นและยังคงมีชื่ออยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ ร้าน “ ตุงฮู” ซึ่งเป็นร้านขายของชำและมีกาแฟบดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ ปัจจุบันก็จำหน่ายกาแฟบดในชื่อ“กาแฟตงฮู” ส่วนร้านขายกาแฟชงที่มีชื่อเสียงที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันคือร้านกาแฟ“ เอี๊ยแซ” ซึ่งยังคงให้เห็นและให้ผู้คนได้ลิ้มรสอยู่ตามศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพฯ ปัจจุบันร้านกาแฟเอี๊ยแซก็ได้ใช้การตลาดสมัยใหม่คือการขยายสาขาโดยใช้ระบบแฟรนไขส์ให้กับผู้สนใจ ดังนั้น

อีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับกาแฟที่อยู่คู่กับกาแฟในเมืองไทยก็คือ กาแฟโบราณกาแฟโบราณอยู่คู่กับกาแฟไทยมายาวนาน กาแฟโบราณของไทยมีเทคนิคการคั่วที่แตกต่างจากการคั่วกาแฟทั่วไป แต่ละโรงคั่ว ก็มีเทคนิคการคั่วและส่วนผสมทีแตกต่างกัน การชงกาแฟโบราณถ้าจะให้อร่อยก็ต้องใช้วิธีการชงแบบโบราณและผงกาแฟที่คั่วแบบโบราณบวกกับกรรมวิธีการชงและอุปกรณ์ในการชงแบบโบราณ รสชาติที่ได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นกาแฟโบราณอย่างแท้จริง