2553-10-02

เทคนิคการขายกาแฟ

หลังจากเปิดกิจการเรียบร้อย งานตกแต่งเรียบร้อยและติดตั้งเครื่องชงกาแฟแล้ว ก็ถือว่าร้าน
กาแฟเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว ต่อไปก็คือขั้นตอนการประกอบกิจการอย่าง เป็นทางการ แต่ก่อนจะเปิดร้านผู้ประกอบการอาจจะคิดนโยบายการขายขึ้นมาก่อน เพื่อที่หลังจากเปิดร้านแล้วจะได้มีกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในบริเวณนั้น รวมถึงลูกค้าที่เดินผ่านไปมาบนท้องถนนแวะเข้ามาในร้านแห่งนี้

การขาย เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก การจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างรวดเรว นอกจากจะอาศัยคนรู้จักอย่างเช่นเพื่อนที่บอกเล่าต่อๆ กันไปแล้ว ก็ยังสามารถอาศัยสื่อ การโฆษณา และนโยบายส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าร้าน เทคนิคการขายกาแฟที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับร้านกาแฟ
มี ดังนี้

1 แจกใบปลิว
ก่อนจะถึงวันเปิดร้านก็นำข่าวเรื่องพิธีเปิดร้าน รวมทั้งจุดเด่น รายการอาหารรวมทั้งราคา ระบุลงไปในใบปลิวแล้วนำไปแจก เพื่อให้ลูกค้าที่อยู่บริเวณรอบๆ รู้ว่ากำลังจะมีร้านกาแฟ แห่งใหม่มาเปิด เจ้าของร้านอาจจะหาคนมาแจกใบปลิวทีหน้าร้านหรือปากทางก็ได้ หรือจะหาสถานที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ อย่างเช่นตึกสำนักงานขนาดใพญ่ เขตชุมชน เขต การักษา เป็นต้น แล้วนำใบปลิวไปแจกเพื่อกระจายข่าว

2.จัดกิจกรรมทดลองดื่มหรือทดลองขายก่อนเปิดร้าน
ก่อนเปิดร้านอย่างเป็นทางการ เจ้าของร้านจะต้องทดลองเปิดกิจการดูก่อน โดยทั่วไปก็คือ จัดกิจกรรมการทดลองดืมและทตลองขายก่อนเปิดร้านสัก 2-3 วัน ด้านหนึ่งก็เพื่อเตรียมขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานให้คล่องแคล่ว และอีกด้านก็เพื่อสำรวจระดับความพอใจของผู้บริโภคที่มีด่อสินค้าและร้านแห่งนี้ ดังนั้นการลดราคาเพื่อฬดลองขายหรือให้ทดลองดื่มฟรี นอกจากจะนป็นการอุ่นเครื่องก่อนเปิดร้านแล้ว ยังเ๊ป็นการเตรียมพร้อมและปรับตัวหลังจากเปิดกิจการอีกด้วย

3.จุดประเด็นเพื่อสร้างข่าว
ร้านที่เปิดใหม่หากอยากให้มีผลลัพธ์ด้านการขายที่ดี การ โฆษณาโดยใช้สื่อนับว่า เป็นการเผย แพร่ข่าวสารอย่างมี ประสิทธิภาพ แตร้านกาแฟโดยทั่วไปจะมีเงินทุนน้อยและ ขนาดไม่ใหญ่มาก ผู้ประกอบการคงไม่สามารถจ่ายเงินจำนวน มากเพื่อตีพิมพ์โฆษณาในหนังลือพิมพด้ นอกเสียจากว่ามีคน
รู้จัก และข่วยลงโฆษณาให้เพื่อส่งเสริมการชาย ไม่เช่นนั้นหาก ร้านกาแฟใดยทั่วไปต้องการจะมีชื่อเสียงในเวลาอันรวดเร็ว คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย

แต่ในปัจจุบันเนื่องจากสื่อมีพื้นที่สำหรับหัวข้อเรื่องการ บริโภคค่อนข้างมาก และต้องการเผยแพร่ข่าวคราวการบริโภค ใหม่ๆ ให้ผู้อ่านรับรู้ หากร้านกาแฟสามารถจุดประเด็น เช่นมี วิธีการตกแต่งที่โดดเด่น ผสมผสานกิจกรรมด้านศิลปะและ ดนตรี หรือมีแนวคิดในการประกอบการที่เป็นเอกลักษณ์ ก็จะ สามารถดึงดูดความสนใจในสื่อมวลชนมาทำข่าวได้ นอกจาก จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแล้ว ยังทำให้ภาพลักษณ์ ของร้านดูมีมูลค่ามากขึ้นอีกด้วย สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการโฆษณาผ่านสื่อก็คือ หลังจากที่ สื่อรายงานข่าวไป แล้วมักจะทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมาเป็น จำนวนมาก และเมื่อมีคนเข้าร้านมากก็อาจจะทำให้ บรรยากาศภายในร้านเสียงดัง หรืออาจจะมีผลกระทบในด้าน การบริการเนื่องจากมีพนักงานอยู่จำกัด บางครั้งกลับทำให้ ลูกค้าไม่พอใจและมิอคติอีกมากมาย แล้วกลายเป็นเรื่อง ขายหน้าแทนได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เจ้าของร้านจะต้องเตรียม
รับมือใว้


4.โฆษณา e-commerce ผ่านอินเตอร์เน็ต
ในยุคอินเตอร์เนต ศักยภาพของการเผยแพร่ข่าวสารแบบe-commerce นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามใปได้ โดยทางร้านอาจจะสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

หรือหากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เจ้าของร้านก็อาจจะเข้าไปในกระดานข่าวเกี่ยวกับการบริโภคตามเว็บไชต์ต่างๆ และใช้วิธีการตั้งหัวข้อเพื่อแนะนำร้านของตัวเองก็ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อโฆษณา หรืออาจจะใช้วิธีการส่งอีเมลล์ หรือใช้ฟอร์เวิร์ดเมลล์ในการเผย แพร่ข่าวสาร ซึ่งก็ เป็นวิธีการโฆษณาได้อีกทางหนึ่ง

ที่มาจากหนังสือ คู่มือการเปิดร้านกาแฟฉบับสมบรูณ์